Awards
Certificate

工程设计 资质证书 - 建筑行业(建筑工程)甲级

 

 

质量认证

 

 

 

2013 百大优秀供应商

 

2015北京地区建筑设计行业诚信单位

 

 

 

2017评定全国建筑设计行业诚信单位

 

工程设计 资质证书-市政公用工程监理乙级

 

匠心奖 - 总经理 张释之